Władysław

Daleki od snobizmu żyje tak
by nikogo nie skrzywdzić
i lubi zapach ściętych traw,
z uśmiechem chce wstawać...

Pełny wobec życia pokory
dla chwil w szczęśliwości
dla siebie i świata tworzy,
bo sprowadza idee do równości...

Ma zakasane rękawy
będąc aktywny we wszystkim
albowiem w ludzi wierzy,
czyni Wszechświat lepszym...

2014-02-17 Aleksandra Baltissen

Królowie i książęta polscy o imieniu Władysław:
Osoby noszące imię Władysław m.in.:free
counters
Free counters