Dla Tomasza Paradis-MereciTomasz

Na ścieżce pokoju
spod chmur
szuka słońca w sercu
wśród dolin i gór...

Decyzje "na nosa"
ma intuicyjne
bo dla pewnego światła
nie ocenia po okładce...

Wszystko zmienia
w dzieło sztuki
ale słucha sumienia
by znaleźć szczęście

na dnie duszy...

2014-02-13 Aleksandra Baltissen
free
counters
Free counters