Siedem dni Ojca Świętego

Siedem dni
wypełniał światłem
i podążał za Bogiem
bez cieni,
owoce miał dla każdego...
Nasiona prawdy
siał w potrzebie wiary
dla życia godnego
i rozdzielał chwast, zboże
do żniw, by wierzyli bliźni
tak jak dzień od nocy...
Cnoty: wiary, nadziei i miłości
miał dla wszystkich,
gdyż siedem dni
skupiał na cel ostateczny
życia - Królestwo Boże;
za co dziękuję Ojcze...

2013-07-11 Aleksandra BaltissenMaria Szymańska - Jan Paweł II
suchy pastel
Dziękuję Marysiu :)

free
counters
Free counters counters