Jesteś mi światem...

Widzę w Tobie świat;
- jesteś nim...
Rodzi się w nim piękno;
- ja je znam...

Człowiekiem jesteś;
- to bardzo wiele...
Granice tak znikają;
- serca zbliżając...

Słońcem co budzi do życia;
- proszę pozostań...
Nasionko wykiełkuje;
- jak jest...?! Pokocham...

2010-10-11   Aleksandra Baltissen
Beata Czajkowska artystka, u której widoczny jest efekt
Edwarda Muncha "symfonii" obrazu i słowa... Swoim
luźnym nawiązaniem do jego obrazu "Słońce" (z 1912
roku)potwierdziła, że jedna forma sztuki wzbogaca drugą...
Lubię prace Beaty, gdyż ma swój wyczuwalny własny
styl... Dziękuję pięknie za Twój "Zachód słońca"


free
counters
Free counters counters