Dla Jadwigi Rozbickiej z WarszawyJadwiga

Bez pretensji
do bycia zauważaną
z losem się nie droczy,
gdyż jest perłą...

W świecie cudów
ma swoje królestwo
bez reklam i mitów
zakłada gniazdo...

Tożsamością pod ochroną
odróżnia istotne od nieistotnego
bo tylko z miłością
wychodzi z sezamu Alibaby

dla bliźniego...

2014-02-13 Aleksandra Baltissen
free
counters
Free counters