Bodziszek

Bodziszek jest roztańczony
w pąku, w dół też pochylony
gdy kwitnie szypułkę prostuje
a zapylony wije się, skręca
i disco czuje - łąk zwycięzca...

Wydając nasiona się rozgrzewa
wyrzuca je, by się rozprostować
i daje wiatrom ziarenka na siew,
jak słońce zaprasza promieniem,
do tańca z mistrzem - motylem...

2011-07-09 Aleksandra Baltissen


Foto: vidi50 - "Bodziszek"
Tym razem ekstra dziękuję Vidi
za inspirację i przypomnienie,
co jeszcze w trawie kwitnie... :)
D z i ę k u j ę


free
counters
Free counters counters