Alina

Przekształca w skarb
dane życie i przyjaźń;
bliska sercu mi Alina,
która licznym pomaga...

Spełnia plan ratunkowy
w zależności od potrzeby;
entuzjastka wspaniała,
będąc społecznie wrażliwa...

Nieobojętne jej dobro
idealistycznie choćby;
zawsze ma po drodze,
bo dla ludzi wiele może...

Wydobywa starannie
najpiękniejsze w sobie,
aby dawać i nic nie brać
i jak tu jej nie kochać...

2011-05-02 Aleksandra Baltissen

free
counters
Free counters counters