Pianka łąkowa

Kolorem wyniesiona
na tron papieski,
pianka łąkowa
płatkami uwagi.

Z rodziny limnantesowatych
wykwiecona promieniami,
cała w pergaminach
wywróżonych dłoni.

Napełnia kielichy
piękna we wszystkim,
słonecznej pogody
optymizmem rozpiętym.

Przekraczając granice,
żeby dotykać wzruszeniem
w walce o życie,
nad ziemią razem z niebem.

Pola pokrywa pianą
w olejku orzeźwiającej bryzy,
z napowietrzną wonią
ukierunkowana na zapylaczy.

Aleksandra Baltissen

Fotografie - Maria Nowacka
Dziękuję Mario :)Limnantesowate (Limnanthaceae) - Meadowfoam - Pianka łąkowa (Limnanthes alba) - Лимнантовые - Limnanthaceae - Moerasbloem - 池花科 - 림난테스과 - Mokřadkovité


free
counters
Free counters