Dziękuję, że dodajesz uroku światu dodając także mi szczęścia do życia na słonecznym promyku... :)
Dla Ewy Jankowskiej...Pełna dobra

Otula ludzkie serca
urokiem duszy,
gdzie wszelka mowa
jest pomiędzy.

Miłością do chleba,
a dobrem dla ludzi,
by czysta była
prawda, co wschodzi.

W nas, w ludziach
słuszna i sprawiedliwa
w twarzach naszych,
jak ona niezwykła.

Co rozumie ciszę
bez badania jutra
przychodząc w porę
z uśmiechem anioła.

Aleksandra Baltissen


free
counters
Free counters